АВТОКЛАВИ – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО! Друк

Інформація для підприємств,
що експлуатують автоклави


Наприкінці 60-х років ХХ-го століття на Україні набуває розвитку будівельна галузь, яка потребує застосування нових технологій і, насамперед, нових будівельних матеріалів. По всій Україні будуються заводи по виробництву стінових матеріалів: силікатної цегли, пористого бетону тощо. Найпотужнішим підприємством на той час був Красноліманський ЗСЦ в Донецькій обл., що експлуатував 50 автоклавів; Експериментальний завод пористого бетону і виробів в м. Білгород Дністровський (Одеська обл.); Дніпропетровський завод стінових матеріалів; Чернігівський завод будівельних матеріалів; Житомирський завод силікатних виробів; ціла низка заводів на заході України ( Розвадівський, Любомирський); в місті Запоріжжя – „Індустрія”, „Завод ЗК № 1”, „Запоріжсталь”, „Запорізький комбінат будівельних матеріалів”; на Київщині - завод „Цегла Трипілля”, „Обухівський завод пористих виробів”, „Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій” тощо.

Технологія виробництва будівельних матеріалів потребує обробки сировини при температурі до 200?С і під тиском до 1,2 МПа (12кгс/см2).

Для цього використовують автоклави – циліндричні горизонтальні зварні металеві посудини, що працюють під тиском.

Головним виробником і постачальником автоклавів на початку 60-х років був Волжський завод цементного машинобудування „Волгоцеммаш” в м. Тол’ятті. На сьогодні потенційним виробником автоклавів на Україні є фірма „Азовобщемаш” концерну „Азовмаш” в м. Маріуполь.

Автоклави виготовляють тупиковими (АТ – з однією кришкою) або прохідними (АП – з двома кришками). Кришки оснащені швидковідчиняючим байонетним затвором. В автоклавах діаметром 2,0; 2,6; 3,6 м підіймання та опускання кришки здійснюється гідравлічним приводом.

З метою забезпечення безпечної експлуатації автоклави оснащені:
- сигнально-блокувальним пристроєм, що не дає можливості відчинити кришку в автоклаві, якщо він знаходиться під тиском, а також блокує перепуск пари при відчиненій чи неповністю зачиненій кришці;
- автоматизованою системою безперервного відводу конденсату;
- пристроєм з контролю різниці температур верхньої і нижньої твірних автоклава і швидкості розігріву корпусу;
- протиугінним пристроєм роликів рухомих опор та іншими приладами контролю, що забезпечують безпечну експлуатацію автоклавів.

Великий об’єм автоклавів та високий тиск пари в них є підставою для того, щоб вони були віднесені до категорії вибухонебезпечних.

Автоклави повинні до початку експлуатації бути зареєстрованими та поставленими на облік в органах Держгірпромнагляду та періодично проходити технічний огляд і експертне обстеження (технічне діагностування).

Після кількох аварій великої руйнівної сили (вибуху корпусу і розгерметизації) на Любомирському вапняно-силікатному заводі, Черкаському заводі силікатної цегли („Агробуд”) Міністерством промисловості будівельних матеріалів було прийнято рішення в 1972 році про створення лабораторії діагностування автоклавів при РПНУ „Стромпусконаладка” в м. Києві.

Разом з заводом-виробником автоклавів „Волгоцеммаш” та інститутом „ВНДІцеммаш” спеціалісти лабораторії розробили і запровадили методики неруйнівного контролю основного металу і зварних з’єднань корпусу автоклава, технології ремонту автоклава з застосуванням електрозварювання.

Накопичуючи досвід контролю, виявляючи найбільш вразливі місця та вузли в процесі експлуатації автоклавів, лабораторією було внесено низку пропозицій заводу-виробнику стосовно покращення елементів конструкції автоклавів при їх виробництві.

В 1991 році лабораторія діагностування автоклавів відокремилась і стала самостійним підприємством „Укрстромдіагностика”. Згодом Держнаглядохоронпраці надав підприємству право на виконання робіт з технічного діагностування автоклавів по всій Україні.

В 1996 році підприємство „Укрстромдіагностика” увійшло в структуру Державного підприємства „Київський експертно-технічний центр”.

Сьогодні лабораторія діагностування автоклавів ДП „Київський ЕТЦ” має кваліфікованих, з великим досвідом спеціалістів, які застосовують найсучасніші методи неруйнівного контролю, лазерні засоби вимірювання.

Лабораторія проводить роботи:
- з експертного обстеження (технічного діагностування) і технічного огляду автоклавів;
- виконує експертизи документів на початок робіт;
- виготовляє дублікати паспортів;
- проводить консультації з обслуговування автоклавів, безпечної їх експлуатації, продовження строків експлуатації.

Лабораторією накопичено значний досвід щодо ремонту корпусу автоклавів із застосуванням електрозварювання. Що значно продовжує строки експлуатації автоклавів.

За час багаторічних напрацювань спеціалістами лабораторії встановлено, що типовими дефектами корпусу автоклавів є – корозія міжрейкового простору; тріщини в пришовних зонах кільцевих зварних швів і в зварних з’єднаннях; корозійне зношення елементів байонетного зачеплення; порушення овальності корпусу автоклава тощо.

Прикро, але на деяких підприємствах, експлуатуючих автоклави, не звертають увагу на строки експлуатації автоклавів (1,5 – 2 ресурси), що призводе до серйозних порушень норм безпеки.

Порушуються передбачені інструкцією завода-виробника строки перевірки справності дії блокіровок безпеки; систем безперервного відводу конденсату; температурного контролю „верх-низ”; контролю рівня конденсату; контролю швидкості нагріву; бувають відсутні графіки планово-попереджувальних ремонтів запірної арматури; не завжди проводиться чистка корпусу автоклава після пропарки. Все це призводить до додаткової внутрішньої напруги металу корпусу автоклава і зменшує строки його служби.

Неприпустимо також порушення строків чергового технічного опосвідчення (огляду) та експертного обстеження (технічного діагностування) автоклавів для своєчасного виявлення небезпечних дефектів в корпусі автоклава та запобігання можливих аварій.

Автоклави – це недешеве обладнання і для його заміни потрібні великі кошти, беручи до уваги довгий термін експлуатації, спеціалісти лабораторії діагностування автоклавів визначили для себе три основних напрямки діяльності:
1. Визначення технічного стану автоклава згідно з розробленою в лабораторії „Методикою експертного обстеження автоклавів”, що включає:
- контроль всіх агрегатів, вузлів, приладів;
- вимірювальний контроль;
- неруйнівні методи контролю зварних з’єднань і основного металу корпусу;
2. Контроль за забезпеченням безпеки експлуатації, що включає перевірку виконання всіх вимог нормативно-технічної документації і інструкцій.
3. Продовження строку служби, включаючи ремонтно-відновлювальні роботи із застосуванням електрозварювання.

Беручи до уваги особливості кожного підприємства, експертами технічними надаються рекомендації, щодо продовження строків експлуатації автоклавів.

Спеціалісти лабораторії постійно працюють над зростанням свого технічного рівня, періодично підтверджуючи його в Атестаційному Центрі неруйнівного контролю в інституті електрозварювання ім. Е.О Патона.

Кожного спеціаліста атестовано з трьох видів неруйнівного контролю (UT, VT, МТ), ІІ рівня (по стандарту ЕN 473-92).

Спеціалісти лабораторії є експертами технічними і в змозі виконувати всі роботи, що регламентовані нормативно-технічною документацією в сфері технічного діагностування автоклавів на всій території України, маючи Дозвіл Держгірпромнагляд.


Начальник лабораторії діагностування
автоклавів Плєшаков А.І.

 

ДП "КЕТЦ" © 2000-2024
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.