ВІДДІЛ ЕКСПЕРТИЗИ В ГАЗОВІЙ, ХІМІЧНІЙ ГАЛУЗЯХ, ГІРНИЧОРУДНІЙ, НЕРУДНІЙ ПРОМИСЛОВОСТЯХ, БУДІВНИЦТВІ ТА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Друк
Клименко Владислав Михайлович
начальник відділу
тел.: (044) 454 10 08
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

Висококваліфіковані фахівці (експерти технічні) виконують наступні види робіт:

 

1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки у відповідності до вимог Постанови КМУ від 26.10.11. №1107 (далі - Порядку), а саме:

Монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт, реконструкція (п. 3 додатку 2 Порядку), машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин (п. 1 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо) (п. 2 Додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт (п. 3 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу.(п. 4 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання об'єктів нафтогазовидобувної промисловості (п. 5 додатку 3 Порядку)

- гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання (п. 7 додатку 3 Порядку);

- устатковання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом (п. 8 додатку 3 Порядку);

- конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної (п. 9 додатку 3 Порядку);

- устатковання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю (п. 10 додатку 3 Порядку)

- устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання (п. 11 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв (п. 12 додатку 3 Порядку);

- електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах (п. 14 додатку 3 Порядку).

Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря (п. 2 додатку 2);

Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху (п. 4 додатку 2);

Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (п. 6 додатку 2);

Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату (п. 7 додатку 2);

Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом (п. 8 додатку 2);

Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин (п. 10 додатку 2);

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт (п. 11 додатку 2);

Підземні та відкриті гірничі роботи (п. 13 додатку 2);

Маркшейдерські роботи (п. 14 додатку 2);

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 15 додатку 2);

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою (п. 16 додатку 2);

Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи (п. 23 додатку 2);

Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів (п. 24 додатку 2);

Зведення,монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів (п. 19 додатку 2 до Порядку);

Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників(п. 18. додатку 2 до Порядку);

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. (п. 12 додатку 2 до Порядку).

 

 

2. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки у відповідності до вимог Постанови КМУ від 26.10.11. №1107 (далі - Порядку), а саме:

- устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин (п. 1 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо) (п. 2 Додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт (п. 3 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу (п. 4 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання об'єктів нафтогазовидобувної промисловості (п. 5 додатку 3 Порядку)

- гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання (п. 7 додатку 3 Порядку);

- устатковання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом (п. 8 додатку 3 Порядку);

- конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної (п. 9 додатку 3 Порядку);

- устатковання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю (п. 10 додатку 3 Порядку)

- устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. (п. 11 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв (п. 12 додатку 3 Порядку);

- технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів (п. 13 додатку 3 Порядку);

- електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах (п. 14 додатку 3 Порядку);

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п. 14 додатку 3 Порядку).

 

3. Експертиза проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єктів, а саме:

- системи газопостачання природним та зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів (в т.ч. промислових підприємств, комунально-побутових об'єктів, об'єктів житлового будівництва та ін.);

- магістральні газопроводи та споруди на них;

- об’єкти теплопостачання, в тому числі котельні;

- об’єкти хімічної та нафтохімічної промисловості, в тому числі: цехи з виробництва хімічних речовин, склади нафтопродуктів, склади зріджених вуглеводневих газів, кисневі станції, автомобільні заправні станції, автомобільні газозаправні станції;

- об’єкти харчової промисловості; переробка сільськогосподарської продукції – виробництво олії, переробка та зберігання зерна; комбікормові заводи; об’єкти рибної промисловості, холодильні установки;

- об’єкти виробництва легкої промисловості;

- ремонтно-транспортні об’єкти: станції технічного обслуговування автомобілів;

- об’єкти медичної та мікробіологічної промисловості;

- об’єкти поліграфічної промисловості;

- об’єкти деревообробної та целюлозно-паперової промисловості;

- об’єкти виробництва будівельних матеріалів;

- інженерне забезпечення громадських споруд, науково-дослідних установ;

- ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки;

- експертиза аналітичної частини ПЛАС;

- експертиза декларацій безпеки.

 

4. Експертиза технічних умов на продукцію та проектно-конструкторської документації нових зразків машин, механізмів, устаткування на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

 

5. Експертиза технічної документації машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки, що виготовлено за кордоном, на відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці та промислової безпеки, чинних в Україні.

 

6. Проведення експертизи на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки проектної, технологічної, організаційної документації об’єктів будівництва.

 

ДП "КЕТЦ" © 2000-2024
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.